Priser


Priser

 

Tomtpriser

Pris per tomt är 675 000 kronor. I priset ingår tomt (1400-1800 kvm) samt anslutningsavgifter av el, vatten, avlopp, triple play (TV/Bredband/Tele). I priset ingår också en anslutningsavgift till ett fjärrvärmesystem baserat på bergvärme. Systemet är under utbyggnad och beräknas att tas i bruk i etapper under 2007-2008. Detta leder till låga och mycket konkurrenskraftiga uppvärmningskostnader.

Huspriser

Vår idé är att utgå ifrån kundens budget och önskemål. Detta innebär att vi inom gruppen har stor flexibilitet och ambitionen att ta fram ett fint hus för varje plånbok. Som ett led i detta utvecklar vi nu en långsiktig strategi och nära samarbete med viktiga partners och entreprenörer inom sektorn, som alla har fokus på kvalitet, leveranssäkerhet, flexibilitet och prisvärd produkt. Vi kommer inom kort att presentera fasta priser för våra typhusmodeller i standardutförande, och i övrigt kommer vi att snabbt kunna lämna offerter på individuella lösningar. Vi är övertygade om att alla kommer att dra fördelar av ett starkt nätverk.

Husen levereras med ett vattenburet uppvärmningssystem med golvvärme. Såväl husmodeller som val av grundmodell kan anpassas utifrån tomtens beskaffenhet.